Psykoterapi i Stockholm

Att komma själv på psykoterapeutiska samtal handlar i första hand om att få en egen arena där du tillsammans med terapeuten kan utforska svårigheter eller dilemman som du känner eller som har uppstått. Ibland kan det kännas svårt att sätta fingret på vad som egentligen är fel det bara känns så.

Tillsammans i en psykoterapeutisk process blir det lite lättare att förstå och kanske koppla ihop känslor med något som tidigare hänt i livet. Ibland är det så att det som finns här och nu i livet inte känns bra och då är det bra med en arena där du kan utreda hur du ska gå vidare.

Sorg, ilska, besvikelse är teman som är ofta finns i ett terapeutiskt arbetet. Även känslor av att inte duga och räcka till kan ställa till det på olika sätt i livet. Självkänsla och att känna självförtroende är två områden som är viktiga för att vi ska kunna vara glada och känna välmående.

Livet har sin gilla gång, men någon gång upptäcker du att det blir kärvare. Du har funnit något som är svårt att hantera antingen hos dig själv och eller i din relation till andra och som du inte riktigt kan hitta tillräckliga svar på och eller lösningarna till.

Du kanske inte finner någon egentligen mening i det som du företar dig. Glädjen infinner sig alltmer sällan. Du märker att du upprepar samma beteendemönster om och om igen, något som bekymrar dig och du förstår inte alltid dig själv. Under sådana omständigheter kan det vara bra att ha terapeutiska samtal för att bringa reda i tankar och känslor, få fatt i orsakssamband i sitt liv och få en ökad självkännedom i syfte att stärka din självkänsla och självförtroende.

Videosamtal/Digitala samtal

Digitala samtal har under pandemin vuxit stort. Jag tar emot många klienter och par digitalt. De flesta som börjat med digitala samtal fortsätter även när samhället öppnat igen. Min erfarenhet är att det fungerar väldigt bra och många av de jag träffar uttrycker att det fungerar lika bra som att ses fysiskt. Vill du boka digitalt så går det bra utan att vi haft ett fysiskt möte först.

Tidsperspektiv
& samtalslängd

Tidsperspektivet kan se olika ut. Från att vi samtalar fokuserat utifrån ett konkret bekymmer till att vi arbetar mer fördjupande kring en större helhet. Jag erbjuder utifrån detta samtalsserier från ca 10 ggr upp till ett eller flera år. Under ett eller ett par rådgivande samtal bestämmer vi tillsammans hur vi går vidare. Utgångspunkten i varje samtal är den berättelse du eller ni berättar om samt de svårigheter du vill ha hjälp med.

Samtalen siktar in sig på här-och-nu. De individuella samtalen varar 45 minuter. Par- och familjeterapier pågår i 90 minuter. Självklart kan det bli individuella skillnader. Priset sker efter överenskommelse.