Handledning

Syftet med handledning är att ge möjlighet till eftertanke och reflektion kring sin yrkesroll och olika specifika frågor som detta medför med fokus på klientens bästa. Handledning är därför en viktig aspekt för att kvalitetssäkra arbetet för de yrkesgrupper som möter patienter och klienter i sitt arbete.

Genom att sätta ord på tankar, känslor och svårigheter man möter i yrkesrollen samt i vissa fall utifrån den organisation som yrket utövas i så bidrar handledningen till att skapa perspektiv samt distans för att bibehålla den yrkesmässiga professionaliteten. Handledning är också ett sätt att utveckla den professionella yrkesidentiteten.

Psykologisk coaching

Denna typ av vägledning handlar om att stärka och utveckla individen och kan användas vid olika situationer i livet. Det kan handla om att utvecklas som ledare (executive coaching), att hitta nya strategier i karriären eller för att hitta nytt jobb (career coaching) att nå affärsmål eller verksamhetsmål (business coaching) eller för att nå mål i livet (life coaching).

 

Hur går det till?

All coaching handlar om att få individen att upptäcka sina styrkor och att kunna använda dem på ett optimalt sätt, att undanröja eller ta sig förbi hinder, att kunna formulera och nå mål, att frigöra energi och kreativitet. Inte sällan handlar det också om att förändra individens syn på sig själv.

Coachen använder olika tekniker för att stötta sin klient i dennes process där fokus ligger på ett aktivt lyssnande och att coachen ställer frågor men också att klienten uppmuntras till handling, att omsätta de insikter som coachingen ger till praktisk handling. Inte sällan kan en vägledning också innefatta att klienten får konkreta uppgifter att jobba med eller fundera över mellan träffarna med coachen.

Videosamtal/Digitala samtal

Digitala samtal har under pandemin vuxit stort. Jag tar emot många klienter och par digitalt. De flesta som börjat med digitala samtal fortsätter även när samhället öppnat igen. Min erfarenhet är att det fungerar väldigt bra och många av de jag träffar uttrycker att det fungerar lika bra som att ses fysiskt. Vill du boka digitalt så går det bra utan att vi haft ett fysiskt möte först.

Jag erbjuder handledning för till exempel:

  • Personal inom skola, både psykologer och övrig personal
  • Personal inom omsorg
  • Personal inom socialtjänst
  • För psykoterapiutbildning steg ett eller två
  • Kan bedrivas både individuellt och i grupp

När handledning sker i grupp finns rikliga tillfällen att lära av varandra, medan den individuella handledningen möjliggör ett fördjupat och mer personligt arbete kring skeenden och de egna upplevelserna i den professionella utövningen.