Familjeterapi

I en familj kan samspelen bli komplicerade. Konflikter kan uppstå och bli väldigt krävande för familjemedlemmarna vilket kan leda till att oron och missförstånden ökar, bråken tilltar, kommunikationen blir oklar och otydlig och inga lösningar syns möjliga. I sådana situationer kan det vara positivt att hela eller delar av din familj genomför ett antal samtal under kvalificerad vägledning i form av familjeterapi i syfte att få ökat samförstånd, bättre kommunikation, tydligare regler, klarare roller i familjen och hitta en för familjen hållbarare konfliktlösningsmodell.

Såväl föräldrar som barn kan också vara i behov av enskilda samtal för att själva få uttrycka sina tankar och känslor. Föräldrarna är väldigt viktiga stödpersoner för sina barn men ibland kan det uppstå situationer där t.ex. du som tonåring inte kan eller vill tala med dina föräldrar samtidigt som det finns ett behov hos dig att bli lyssnad till och få råd av en vuxen människa.

Ni föräldrar kan också befinna er i en svårbemästrad situation med era barn eller andra anhöriga.

 

Vill du veta mer kan du kontakta mig:
Telefon: 070-2416107
Email: info@acbpsykoterapi.se

Videosamtal/Digitala samtal

Digitala samtal har under pandemin vuxit stort. Jag tar emot många klienter och par digitalt. De flesta som börjat med digitala samtal fortsätter även när samhället öppnat igen. Min erfarenhet är att det fungerar väldigt bra och många av de jag träffar uttrycker att det fungerar lika bra som att ses fysiskt. Vill du boka digitalt så går det bra utan att vi haft ett fysiskt möte först.