Anna-Clara Billengren

Legitimerad psykoterapeut, Auktoriserad familjerådgivare, EFT parterapeut, Certifierad psykologisk coach, Handledare i psykoterapi och psykosocialt behandlingsarbete.

Ibland kan situationer uppstå i våra liv som gör att vi på olika sätt känner att det blir svårt med oss själva och med våra relationer till andra. I de allra flesta situationer vet vi vad som orsakat våra bekymmer men inte alltid. I ett psykoterapeutisk arbete undersöker vi tillsammans sambanden mellan vår inre känslovärld med den yttre, oavsett vilka skäl svårigheterna har.

Under de senaste 30 yrkesverksamma åren har jag arbetat med parterapier, familjerådgivning, unga vuxna och vuxna och familjer i psykoterapi. Jag har även arbetat med ungdomar i gruppterapi.

Jag arbetar som handledare enskilt och i grupp och träffar då personer som själva arbetar med terapier eller på annat sätt möter människor inom vården.

För att boka tid hos mig hittar du kontaktuppgifter under kontaktsidan.