Välkommen
till ACB psykoterapi
Handledning AB

Psykoterapi är en samtalsbehandling med regelbundna samtal hos en legitimerad psykoterapeut. Samtalen kan pågå under längre eller kortare tid, allt från några veckor till flera år.

 

Parrådgivning Parterapi & Psykoterapi

Psykoterapi är en samarbetsrelation mellan två människor, psykoterapeuten och den som söker samtalshjälp. Vid parterapi och familjeterapi sker samarbetsrelationen mellan fler parter. I samtalen söker vi tillsammans orsak till och förståelse för de bekymmer och svårigheter som uppstått. Det är en relationsarbete där båda är delaktiga.

Samtalen riktar in sig först och främst på här-och-nu situationer. Därefter kan bakgrund och tidigare erfarenheter komma att bli centrala.

De individuella samtalen varar 45 minuter. Par- och familjeterapier pågår i 60- 90 minuter. Priset sker efter överenskommelse

Psykoterapi kan vara en hjälp när du upplever att du mår känslomässigt dåligt känner oro ångest nedstämdhet. Det kan vara något som hänt omkring dig eller så kanske du inte vet varför du känner som du gör.

Genom att gå i psykoterapi kan du öka din självkännedom, upptäcka både hinder och resurser hos dig själv och ibland arbeta med acceptans.

Parterapi – EFCT

Jag arbetar med Emotionellt fokuserad parterapi (EFT). Det är en evidensbaserad (vetenskapligt bevisad) metod för parterapi, vilket innebär att den har en tydlig struktur och har utvärderats vid ett flertal tillfällen.

Emotionellt fokuserad terapi (EFCT) är en psykoterapi metod som framförallt används inom parterapi, men även inom individuell terapi och familjeterapi. Emotionellt fokuserad parterapi har starkt vetenskapligt stöd. Forskningsunderlaget uppfyller högsta forskningsstandarden enligt de riktlinjer för psykoterapiforskning som anges av APA (American Psychological Association). EFT skapades på 80-talet av dr Sue Johnsson och metoden har utvecklats och förfinats och finns idag i många delar av världen.

Psykoterapi

Att komma själv på psykoterapeutiska samtal handlar i första hand om att få en egen arena där du tillsammans med terapeuten kan utforska svårigheter eller dilemman som du känner eller som har uppstått. Ibland kan det kännas svårt att sätta fingret på vad som egentligen är fel det bara känns så.

Videosamtal/Digitala samtal

Digitala samtal har under pandemin vuxit stort. Jag tar emot många klienter och par digitalt. De flesta som börjat med digitala samtal fortsätter även när samhället öppnat igen. Min erfarenhet är att det fungerar väldigt bra och många av de jag träffar uttrycker att det fungerar lika bra som att ses fysiskt. Vill du boka digitalt så går det bra utan att vi haft ett fysiskt möte först.

Anna-Clara Billengren

  • Legitimerad psykoterapeut.
  • Auktoriserad familjerådgivare
  • Certifierad EFT terapeut
  • Certifierad psykologisk coach
  • Handledare i psykoterapi och psykosocialt behandlingsarbete

Jag har avtal kommunal familjerådgivning med:

Stockholm, Sollentuna, Nacka, Solna, Täby, Lidingö, Haninge, Huddinge, Värmdö

Nyhet!

Nu finns ACB Psykoterapi både i Gustavsberg och på Kungsholmen.

Här är en intervju om mitt arbete i parterapi EFT (emotionellt fokuserad parterapi)

Vill du veta mer kan du kontakta mig:
Telefon: 070-2416107
Email: info@acbpsykoterapi.se