Familjerådgivning och Parrådgivning i Stockholm

Alla kan få problem i sin relation. Då kan det vara bra att prata med någon utomstående. Alla kommuner erbjuder parsamtal.

Vilket problemet än är, är det viktigt att prata om det. I parsamtal får ni hjälp att sätta ord på det som kan vara svårt att prata om. Det kan hjälpa en att förstå både sig själv och sin partner bättre.

Vad kan jag få hjälp med?

Det finns många olika orsaker till att gå i parrådgivning / familjerådgivning, några exempel är:

 • Ni har problem med att prata med varandra på ett sådant sätt att båda känner sig förstådda och lyssnade på.
 • Ni har varit med om en kris som påverkat relationen.
 • Ni har svårt att samarbeta.
 • Ni har tappat förtroendet för varandra.
 • Ni har problem med närhet, intimitet och det sexuella samlivet.
 • Ni upplever att konflikterna överväger det som fungerar bra i er relation.
 • Ni har svårt att samtala om och samarbeta runt barnen.

Sök hjälp tidigt

Parrådgivning leder oftast till förändringar och bestående resultat. Men ju längre ni väntar med att söka hjälp desto svårare blir det att reda ut problem. Därför är det bra att söka hjälp så tidigt som möjligt

Kommunen är skyldig att erbjuda familjerådgivning för den som behöver det. Familjerådgivningens uppgift är att hjälpa par som har problem i sin relation. Även vuxna syskon, eller föräldrar och vuxna barn som har svårt att prata med varandra kan komma till familjerådgivningen för rådgivande samtal.

Videosamtal/Digitala samtal

Digitala samtal har under pandemin vuxit stort. Jag tar emot många klienter och par digitalt. De flesta som börjat med digitala samtal fortsätter även när samhället öppnat igen. Min erfarenhet är att det fungerar väldigt bra och många av de jag träffar uttrycker att det fungerar lika bra som att ses fysiskt. Vill du boka digitalt så går det bra utan att vi haft ett fysiskt möte först.

Hos mig kan du boka kommunal familjerådgivning i de kommuner som jag är utförare av familjerådgivning i.

 • Stockholms kommun
 • Lidingö kommun
 • Täby kommun
 • Sollentuna kommun
 • Nacka kommun
 • Haninge kommun
 • Huddinge kommun
 • Solna kommun
 • Värmdö kommun

 

Jag är ansluten till:
Stockholms Parrådgivning.