Parterapi – EFCT

Jag är Certifierad EFCT par-psykoterapeut och arbetar med Emotionellt fokuserad parterapi (EFCT).

Emotionellt fokuserad parterapi (EFCT) är en form av par-terapi som fokuserar på känslor och deras underliggande betydelser. Vi skapar en tryggare känslomässig relation och övervinner känslomässiga svårigheter som kan hota kärleksrelationen

EFCT utgår ifrån att känslor är centrala i människors liv och att de är kopplade till våra behov för att uppleva trygghet, anknytning och kontakt med andra människor. Terapeuten hjälper klienten att identifiera sina känslor och de underliggande behoven och önskemålen som dessa känslor signalerar. Genom att utforska dessa behov och önskemål kan klienten lära sig att uttrycka sina känslor på ett mer adekvat sätt, vilket kan leda till att klienten upplever mer tillfredsställelse och lycka i livet. Detta är det centrala för tillämpningen av EFT inom individuell terapi, parterapi och familjeterapi.

EFCT omfattar vanligtvis 8-20 sessioner och består av tre huvudsakliga faser. Första fasen innebär att skapa en trygg och tillitsfull relation mellan klienten/paret/familjen och terapeuten. Även att medvetandegöra låsningar och mönster som hindra den trygga känslomässiga regleringen. Andra fasen fokuserar på att utforska och förstå känslor och behov, och att utveckla nya sätt att hantera känslor och kommunikation i relationer. Tredje fasen innebär att konsolidera de nya insikterna och färdigheterna i klientens, parets eller familjens liv.

EFCT är en evidensbaserad terapiform och har visat sig vara effektiv för en rad olika problem, inklusive ångest, depression, relationssvårigheter och trauma

Det är en evidensbaserad (vetenskapligt bevisad) metod för parterapi, vilket innebär att den har en tydlig struktur och har utvärderats vid ett flertal tillfällen. Doktor Sue Johnson skapade metoden på 1980-talet i Kanada.

I par terapi sätts känslorna i fokus eftersom det är de som driver hur paret samspelar med varandra. När parterna får nya känslomässiga erfarenheter av samspelet, då sker också en förändring. Vi går från att vara rädda och anklagande till att bli tryggare och mer inkännande.

EFCT baseras på metoder och teorier från främst anknytningsteorin, humanistisk psykoterapi och systemisk psykoterapi.

Söker du EFCT Parterapi och inte har möjlighet att komma på fysiska samtal på plats så går det väldigt bra att träffas digitalt

Vill du veta mer kan du kontakta mig:
Telefon: 070-2416107
Email: info@acbpsykoterapi.se

Videosamtal/Digitala samtal

Digitala samtal har under pandemin vuxit stort. Jag tar emot många klienter och par digitalt. De flesta som börjat med digitala samtal fortsätter även när samhället öppnat igen. Min erfarenhet är att det fungerar väldigt bra och många av de jag träffar uttrycker att det fungerar lika bra som att ses fysiskt. Vill du boka digitalt så går det bra utan att vi haft ett fysiskt möte först.