Parterapi – EFT

Jag arbetar med Emotionellt fokuserad parterapi (EFT). Det är en evidensbaserad (vetenskapligt bevisad) metod för parterapi, vilket innebär att den har en tydlig struktur och har utvärderats vid ett flertal tillfällen. Doktor Sue Johnson skapade metoden på 1980-talet i Kanada.

I parterapin sätts känslorna i fokus eftersom det är de som driver hur paret samspelar med varandra. När parterna får nya känslomässiga erfarenheter av samspelet, då sker också en förändring. Vi går från att vara rädda och anklagande till att bli tryggare och mer inkännande.

EFT baseras på metoder och teorier från främst anknytningsteorin, humanistisk psykoterapi och systemisk psykoterapi.

Vill du veta mer kan du kontakta mig:
Telefon: 070-2416107
Email: info@acbpsykoterapi.se

Videosamtal/Digitala samtal

Digitala samtal har under pandemin vuxit stort. Jag tar emot många klienter och par digitalt. De flesta som börjat med digitala samtal fortsätter även när samhället öppnat igen. Min erfarenhet är att det fungerar väldigt bra och många av de jag träffar uttrycker att det fungerar lika bra som att ses fysiskt. Vill du boka digitalt så går det bra utan att vi haft ett fysiskt möte först.