ACB Psykoterapi

Handledning

Handledning

Syftet med handledning är att ge möjlighet till eftertanke och reflektion kring sin yrkesroll och olika specifika frågor som detta medför med fokus på klientens bästa. Handledning är därför en viktig aspekt för att kvalitetssäkra arbetet för de yrkesgrupper som möter patienter och klienter i sitt arbete.

Genom att sätta ord på tankar, känslor och svårigheter man möter i yrkesrollen samt i vissa fall utifrån den organisation som yrket utövas i så bidrar handledningen till att skapa perspektiv samt distans för att bibehålla den yrkesmässiga professionaliteten. Handledning är också ett sätt att utveckla den professionella yrkesidentiteten.

Vi erbjuder handledning för till exempel:

När handledning sker i grupp finns rikliga tillfällen att lära av varandra, medan den individuella handledningen möjliggör ett fördjupat och mer personligt arbete kring skeenden och de egna upplevelserna i den professionella utövningen.

Vi har bland annat handledaravtal med:

  • SLSO – Stockholms Läns Sjukvårdsområde
  • Nacka Kommun