ACB Psykoterapi

Coaching

Psykologisk Coaching

Denna typ av vägledning handlar om att stärka och utveckla individen och kan användas vid olika situationer i livet. Det kan handla om att utvecklas som ledare (executive coaching), att hitta nya strategier i karriären eller för att hitta nytt jobb (career coaching) att nå affärsmål eller verksamhetsmål (business coaching) eller för att nå mål i livet (life coaching).

Hur går det till?

All coaching handlar om att få individen att upptäcka sina styrkor och att kunna använda dem på ett optimalt sätt, att undanröja eller ta sig förbi hinder, att kunna formulera och nå mål, att frigöra energi och kreativitet. Inte sällan handlar det också om att förändra individens syn på sig själv.

Coachen använder olika tekniker för att stötta sin klient i dennes process där fokus ligger på ett aktivt lyssnande och att coachen ställer frågor men också att klienten uppmuntras till handling, att omsätta de insikter som coachingen ger till praktisk handling. Inte sällan kan en vägledning också innefatta att klienten får konkreta uppgifter att jobba med eller fundera över mellan träffarna med coachen.

Boka tid
För att boka tid för coaching, vänligen kontakta Anna-Clara Billengren via kontaktsidan.