Familjeterapi

I en familj kan samspelen bli komplicerade. Konflikter kan uppstå och bli väldigt krävande för familjemedlemmarna vilket kan leda till att oron och missförstånden ökar, bråken tilltar, kommunikationen blir oklar och otydlig och inga lösningar syns möjliga. I sådana situationer kan det vara positivt att hela eller delar av din familj genomför ett antal samtal under kvalificerad vägledning i form av familjeterapi i syfte att få ökat samförstånd, bättre kommunikation, tydligare regler, klarare roller i familjen och hitta en för familjen hållbarare konfliktlösningsmodell.

Såväl föräldrar som barn kan också vara i behov av enskilda samtal för att själva få uttrycka sina tankar och känslor. Föräldrarna är väldigt viktiga stödpersoner för sina barn men ibland kan det uppstå situationer där t.ex. du som tonåring inte kan eller vill tala med dina föräldrar samtidigt som det finns ett behov hos dig att bli lyssnad till och få råd av en vuxen människa.

Ni föräldrar kan också befinna er i en svårbemästrad situation med era barn eller andra anhöriga.

Kommunal familjerådgivning

För Er som bor i kommunerna Stockholm, Nacka, Lidingö, Danderyd, Ekerö, Österåker, Järfälla eller Täby finns möjlighet att söka kommunal familjerådgivning.

Att få nära relationer att fungera är inte alltid så lätt. I en kärleksrelation sätts hela människan på prov. Det gäller att ge och ta emot omsorg och kärlek men också fungera ihop praktiskt som par, samtidigt som var och en vill bli respekterad som en självständig människa. Konflikter som kan vara svåra att hantera kan uppstå, vilket kan leda till missförstånd, bråk, otydlig kommunikation och känslan av att inga lösningar syns möjliga för paret.

Boka tid

För mer information kontakta mig Anna-Clara Billengren tel 070-2416107 eller till Parrådgivarna Sverige AB tel 08-640 88 95. Hemsida: www.parradgivarna.com

Klicka här för att boka din tid online!