PSYKOTERAPI OCH PARTERAPI

I STOCKHOLM

Välkommen till ACB Psykoterapi.

Psykoterapi är en samtalsbehandling med regelbundna samtal hos en legitimerad psykoterapeut. Samtalen kan pågå under längre eller kortare tid, allt från några veckor till flera år.

 

PSYKOTERAPI OCH PARTERAPI

Psykoterapi är en samarbetsrelation mellan två människor, psykoterapeuten och den som söker samtalshjälp. Vid parterapi och familjeterapi sker samarbetsrelationen mellan fler parter. I samtalen söker vi tillsammans orsak till och förståelse för de bekymmer och svårigheter som uppstått. Det är en relationsarbete där båda är delaktiga.

Samtalen riktar in sig först och främst på här-och-nu situationer. Därefter kan bakgrund och tidigare erfarenheter komma att bli centrala.

De individuella samtalen varar 45 minuter. Par- och familjeterapier pågår i 60- 90 minuter. Priset sker efter överenskommelse

Psykoterapi kan vara en hjälp när du upplever att du mår känslomässigt dåligt känner oro ångest nedstämdhet. Det kan vara något som hänt omkring dig eller så kanske du inte vet varför du känner som du gör.

Genom att gå i psykoterapi kan du öka din självkännedom, upptäcka både hinder och resurser hos dig själv och ibland arbeta med acceptans.

PSYKOTERAPI

Att komma själv på psykoterapeutiska samtal handlar i första hand om att få en egen arena där du tillsammans med terapeuten kan utforska svårig- heter eller dilemman som

Familjerådgivning

Parsamtal och parrådgivning ger en unik möjlighet att som par skapa en arena tillsammans med en psykoterapeut för att komma vidare i sin relation då svårigheter i relationen inte går att lösa på egen hand. Paret kan få hjälp med att se de destruktiva kommunikationsmönstren som satt sig i relationen. Det beskrivs ofta som att vi hamnar alltid i samma diskussioner, det spelar ingen roll vad det handlar om bråken ser likadana ut i smått som stort. Genom att skapa en lugn plats att tillsamman undersöka de svårigheter som paret upplever ökar möjligheten till ökad förståelse för sig själv och för varandra.

Parterapi – EFT

Jag arbetar med Emotionellt fokuserad parterapi (EFT). Det är en evidensbaserad (vetenskapligt bevisad) metod för parterapi, vilket innebär att den har en tydlig struktur och har utvärderats