ACB Psykoterapi

Frontpage Banner

Välkommen till ACB Psykoterapi!

Välkommen till ACB Psykoterapi!

Psykoterapi är en behandling i form av regelbundna samtal hos en utbildad psykoterapeut under längre eller kortare tid, allt från några veckor till flera år. Behandlingen hos ACB Psykoterapi sker inom fastställda ramar vad gäller tider, arvode, frekvens och tidsperspektiv. En överenskommelse om detta görs under de första samtalen och bygger på de behov som den som söker har.

Psykoterapi är en samarbetsrelation mellan två människor, psykoterapeuten och den som söker samtalshjälp. Vid parterapi och familjeterapi sker samarbetsrelationen mellan fler parter. I samtalen med varandra söker de tillsammans orsak till och förståelse för de bekymmer och lidande som uppstått. Det är alltså ett relationsarbete där båda är delaktiga.

ACB Psykoterapi finns i Stockholm och nu även som Onlineterapi över Skype.

Samtalen siktar in sig på här-och-nu situationer och är handlingsinriktade. De individuella samtalen varar 45 minuter. Par- och familjeterapier pågår i 90 minuter. Priset sker efter överenskommelse.

Psykoterapi hos oss bedrivs som individualterapi, parterapi, familjerådgivning eller i grupp och bygger på vedertagen psykoterapeutisk kunskap.